Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

04-01-2010 - HELP... het blauwe hart verzuipt!
WIE HELPT MEE?  Wij zoeken vrijwilligers, die zich met ons, in het strijdgewoel werpen. Personen die zich willen inzetten bij ledenwerving: We presenteren ons op diverse plaatsen rond het IJsselmeer bij evenementen als Haringdagen en Pieperrace, maar ook op festivals enz.. We hebben hiervoor bemanning nodig in de promotiekraam. U kunt ook direct aan de gang gaan in uw eigen omgeving met het bijgaande ledenwerf pamflet, waarvan we u er graag meer toesturen! Ruimtelijke ordening: Assistenten om dit vele werk te delen met onze Jan Baron. Redactie / persberichten: Altijd welkom, mensen die de redactie willen versterken en rubrieken willen verzorgen. Meldt U aan, we kunnen wel wat hulp gebruiken! Via de website www.ijsselmeervereniging.nl of per telefoon: Kees Schouten 071- 5144378 of Frans Hijmans (secretaris) 020-8450647 
Dat we ons blijven inzetten voor het behoud van het IJsselmeer behoeft (hopelijk) geen betoog. Er zijn vele (dolle) plannen om iets in en met het IJsselmeer te doen! Hecht niemand dan meer waarde aan de wijdse, open ruimte van het gebied? Natuurlijk…wij...van de IJsselmeer Vereniging!