Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting
Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging over het verleden en de toekomst van het IJsselmeer Dit jaar bestaat de IJsselmeervereniging 45 jaar. Recente plannen, zoals de uitbreiding van vliegveld Lelystad of de plaatsing van grootschalige windmolenparken bij Friesland, laten zien dat een IJsselmeervereniging nodig blijft om de waarden van dit gebied te verdedigen. Ter gelegenheid van het jubileum komt de vereniging met een serieuze en onderhoudende glossy. Onderwerpen zijn onder andere: de steun van het Wereld Natuur Fonds voor de estuariumgedachte van de IJsselmeervereniging, zweefvliegtuigen die windmolens kunnen vervangen. En wist u dat Enkhuizen de meest merkwaardige straatnamen van Nederland heeft? Met deze glossy wil de IJsselmeervereniging vooral vooruitblikken. Natuurlijk besteden wij aandacht aan de achtergrond van de vereniging en het rijke verleden van dit gebied. Zoals de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening van het IJsselmeer met de creatie van de polders en IJburg. Bijzonder is ook dat de tegels van Makkum nog altijd in trek zijn en tegenwoordig de Amsterdamse fietstunnels verfraaien en het ‘ei’ op het dak van een museum in Zwolle. Ook toegelicht wordt waarom Enkhuizen straatnamen heeft als ‘vette knol’ of ‘tussen hel en vagevuur’. De bijzondere vissen en vogels van het gebied staan centraal in de artikelen over de natuur. Tegelijkertijd laten wij in deze jubileumuitgave ook zien dat het IJsselmeer voor Nederland een belangrijke motor van de economie was. Scheepvaart, handel, visserij maar ook toerisme in dit gebied leverden en leveren een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. Zo belichten wij de ontwikkeling van de watersport, de verschillende vismethoden door de eeuwen heen en Zuiderzeewandelroutes. De IJsselmeervereniging staat in deze jubileumuitgave ook stil bij de toekomst van het IJsselmeer. De bedreigingen van dit unieke gebied nemen weer toe: zoals de uitbreiding van vliegveld Lelystad en de plaatsing van grootschalige windparken bij Friesland. Gelukkig groeit het maatschappelijke verzet hiertegen. In de glossy presenteert de IJsselmeervereniging daarom het idee om windmolens door zweefvliegtuigen te vervangen. Een methode die het landschap niet aantast en even duurzaam is. Estuarium De IJsselmeervereniging streeft sinds haar oprichting in 1972 naar het herstel van het dynamische estuarium van het IJsselmeergebied. Dit betekent dat met behoud van veiligheid en zoetwaterreserve een deel van de zoet- zoutovergangen worden hersteld. Sinds kort krijgt de vereniging steun voor deze benadering van het Wereld Natuur Fonds (WNF). In een interview licht Bas Roels, beleidsmedewerker van het WNF toe waarom ook zij er voorstander van zijn enige dynamiek terug te brengen in totaal afgesloten gebieden zoals het IJsselmeer. Het 1e exemplaar van het Jubileum-Jaarboek is op zaterdag 4 november 2017 uitgereikt tijdens het Jubileum Symposium. De jubileumuitgave is een combinatie van onderhoudende verhalen, toeristische tips en diepgravende achtergrondverhalen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u het onderstaand bestellen en sturen het in november naar u toe.
Hierdoor bestel ik de Jubileum-Jaarboek 2017 uitgave van de IJsselmeervereniging (een stevige glossy van 430 gram zonder advertenties)   Ik betaal na ontvangst met de bijgesloten factuur. De eerste zending naar leden/bestellers is onderweg via PostNL. “Jubileum-Jaarboek 2017” - een mooi boek om bijvoorbeeld met verjaardag, Sinterklaas of Kerst aan iemand cadeau te geven. Overzicht verzendkosten: 1 boek = € 4,00      2 boeken = € 4,00       3 boeken of meer = € 6,95