Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Vrijwilligers

Angèle Steentjes (Redactie IJsselmeer Berichten) Email: as@cetera.eu
  Sipke Baarsma   (Eindredacteur IJsselmeer Berichten)   Email: sb@cetera.eu
Jan Verberne (Eindredacteur IJsselmeer Berichten) Email: janverbe@xs4all.nl
Corrie Zeeuw (Medewerker IJsselmeer Berichten) Email: schoutenzeeuw@gmail.com
Ir. Marten Bierman (Columnist IJsselmeer Berichten)  Email: info@ijsselmeervereniging.nl
Rini Kikkert (Webmaster) Email: webmaster@ijsselmeervereniging.nl
Erna Scholte(Ledenadministratie) Email: ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl Jeroen Determan (Redactielid IJsselmeer Berichten) Email: jerdeter(at)xs4all.nl
  Joke van der Meer (Advies bestuur) Email: j.c.m.vandermeer@planet.nl
Jan Bolling (Redactielid IJsselmeer Berichten - Randmeren) Email: janbolling14@gmail.com
Jos Teeuwisse (per 1 april j.l. afgetreden voorzitter) Email: j.teeuwisse@casema.nl
Benno van Tilburg (kandidaat voorzitter) Email: b.tilburg@upcmail.nl
  Kees Kortekaas Email: kortekaas@kpnplanet.nl