Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk:
Denker vecht tegen dijkverzwaring Fons Elders, emeritus hoogleraar ‘theorie van de levensbeschouwing’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, is een van de twee partijen die bij de Raad van State een voorlopige voorziening vragen waarmee het werk stil kan worden gelegd. Namens het collectief waarin ook de IJsselmeervereniging participeert, dient het in omgevingsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Habitat een schorsingsverzoek in. Dat doet Elders op persoonlijke titel ook: „Mijn procedure is complementair. Ik ga voor het publieke belang. Mede voor de nieuwe generaties stel ik beroep in.” Fons Elders schreef als instigator van de Zuyderzeedijk Alliantie,  later de Stichting Zuyderzeedijk, een meervoudige aanklacht tegen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gedeputeerde staten provincie Noord-Holland. Zijn aanklacht is een toespeling op Emile Zola’s “J’accuse”, de beroemde aanklacht tegen de Franse regering in de affaire Dreyfus uit 1898. Dinsdag 19 februari 2019 staan hij én de Stichting Zuyderzeedijk bij de Raad van State. Elders woont sinds 1970 langs de IJsselmeerdijk. Zoals voor alle bewoners staat ook voor hem de veiligheid voorop, maar zo betoogt de filosoof: „Na de watersnood van 1916 is de dijk 1,60 meter verhoogd. Deze dijk is hoger en sterker dan de dijk van IJburg waar een hele stadswijk achter ligt en daar gebeurt niets. Dit is onzinnig. De dijk heeft een bewezen sterkte en heeft stormen doorstaan. In 2002 is de dijk van tertiaire dijk een primaire waterkering geworden, terwijl dit een binnenmeer is”. De Raad van State kijkt doorgaans alleen of de procedures goed zijn gevolgd en niet direct naar de inhoud. „Maar ze moeten wel toezien of dat correct gebeurt. Het Ontwerp Projectplan Waterwet heeft een alles-of-niets strategie die publieke belangen zoals behoud van de monumentale dijk, Natura 2000 en landschap feitelijk ’kaltstellt’.” Voor Elders is deze procedure dan ook een toetssteen voor rechtstaat en democratie. Zijn meervoudige aanklacht vloeit voort uit een diepgevoeld collectief besef dat een onvervangbaar cultuurhistorisch gebied, een icoon van de lage landen onherstelbaar verandert. De Zuyderzeedijk van Hoorn tot Durgerdam is volgens Elders niet minder belangrijk dan de in het midden gelegen Grote Hallenkerk te Edam, één van de 100 belangrijkste monumenten van Nederland. Bron: Noord Hollans Dagblad 13 februari 2019 Voor het  artikel in NHD: https://www.facebook.com/zuyderzeedijk/ https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl/2019/02/14/denker-vecht-tegen-dijkverzwaring/ https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190213_89268669/filosoof-in-verzet-tegen- dijkverzwaring/ Voor de brochure Zuyderzeedijk zie: http://www.fonselders.eu/product/zuyderzee-zuyderzeedijk-alliantie/
"Totaal gebrek aan respect voor het landschap"
De IJsselmeervereniging werkt met bewoners en de Stichting Zuyderzeedijk samen in de beroepsprocedure over de dijkversterking Markermeerdijk.