Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

4 provincies rond het IJsselmeergebied presenteren gezamenlijk hun toekomstvisie
Komend halfjaar kan spannend worden voor bij het IJsselmeer betrokken organisaties en burgers. Dan verschijnt namelijk de (voorzet voor) de zogenaamde Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Een rijksnota, nadrukkelijk gebaseerd op in ateliers opgehaalde ideeën over het gebied en ook op de zeer onlangs verschenen Interprovinciale Agenda. De gezamenlijke Agenda zal gebaseerd zijn op visie op de toekomst, maar is nadrukkelijk geen plan in de klassieke zin. Het zal een Agenda zijn voor actie, voor het aanscherpen van te maken keuzes en voor de programmering van onderzoek. Deze punten zullen worden opgenomen in de door de Tweede Kamer vast te stellen Rijks Omgevingsvisie op Nederland. Het rijksdeel van de agenda laat nog op zich wachten, maar de provincies hebben hun voorzet nu op schrift gezet. U kunt hem lezen door bijgaand item aan te klikken. Lees vooral ook de Oplegnotitie waarin de voornemens worden geconcretiseerd. De provincies - Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Friesland - gaan deze tekst bespreken op zogenaamde regiotafels: 3 november te Lelystad 10 november te Zwolle 23 november te Leeuwarden 29 november te Haarlem De IJsselmeervereniging zal op die bijeenkomsten present zijn en zo nodig inbreng leveren. Wij zijn daarom benieuwd naar reacties uit de achterban. Wilt u reageren stuur dan graag een mail naar info@ijsselmeervereniging.nl Meer info: Oplegnotitie Interprovinciale Gebiedsagenda IJsselmeergebied (410kb, .pdf) Interprovinciale Gebiedsagenda IJsselmeergebied (3539kb, .pdf)
Met deze plannenmakerij gaat er hopelijk iets gebeuren wat de IJsselmeervereniging al heel erg lang nastreeft: een gezamenlijk beleidskader voor het IJsselmeergebied, waarin de uiteenlopende maatschappelijke belangen evenwichtig en voor een behoorlijke periode worden geformuleerd. Daarmee kunnen wilde ad-hoc hobby’s van gelegenheidsbestuurders, zoals buitendijkse woningbouw, industrie en weg en waterbouw,  in de toekomst effectief bestreden worden.