Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Amsterdams referendum tegen het hoogbouwplan voor de Sluisbuurt
Tegen het megalomane hoogbouwplan van de Gemeente Amsterdam wordt momenteel een referendum aanvraag georganiseerd. Dit behelst het bouwplan voor een klein Manhattan aan het IJ, dat de gehele omgeving zal domineren en waarvan gezegd wordt dat het tot in Enkhuizen zichtbaar zal zijn. Een plan van hoogbouw fetisjisten dat slecht past in zijn omgeving en ook nog eens overbodig is. Architect Soeters heeft een alternatief plan ontworpen waardoor hoogbouw in de Sluisbuurt overbodig is, en er toch evenveel woningen gebouwd kunnen worden op dezelfde hoeveelheid m2. Niet in de vorm van 'witte schimmel', maar een vergelijkbare buurt als KNSM- eiland, Borneo-eiland en Java-eiland. Goed passend in de omgeving en geen horizonvervuiling. Wie het referendum mede mogelijk wil maken, ga naar deze link: https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_7&I.user1=stemmen&Id=1 Voor meer info : https://www.parool.nl/amsterdam/hoogbouw-sluisbuurt-18-meter-lager-dan-gepland~a4515443/