Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Gunstig Advies Commissie MER over Markermeerdijk
Midden in de zomervakantie kwam het tussentijds MER advies uit over de renovatieplannen voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam. Het tussentijds advies van de Commissie MER heeft twee belangrijke boodschappen:   1. Besteed meer aandacht aan cultuurhistorische waarden en 2. Communiceer beter en eerlijker (open vizier) met de belanghebbenden. Daar mogen de Zuyderzeedijk Alliantie en de andere actievoerende bewoners wat van verwachten! Als ook het definitieve Milieu Effect Rapportage er ligt en ook de uitgestelde politieke besluitvorming (i.v.m. de kabinetsformatie) er komt zijn we naar verwachting aan het einde van dit jaar aangeland. Wat de bewoners dan nog rest is een procedure bij de Raad van State. Laten we hopen dat dit niet meer nodig is. Lees verder: Tussentijds toetsingsadvies (541kB .pdf)