Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging Symposium over een duurzame toekomst van het IJsselmeergebied met Jongerenforum: “In the Mirror of the Lake”
Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum organiseert de IJsselmeervereniging op 4 november 2017 een symposium over de toekomst van het IJsselmeergebied. Om de jongere generatie meer te betrekken bij de ontwikkelingen en problematiek van het IJsselmeer- gebied wil de IJsselmeervereniging op haar jubileumsymposium de jongeren daarover zelf het woord geven. Het is immers hún toekomst. Het jongerenforum zal door een groep jongeren voorbereid worden met een workshop en een bezoek aan de Markerwadden. De opdracht aan de groep is: Bereid een workshop voor om over de toekomst van het IJsselmeergebied te spreken. Op het symposium presenteren de jongeren hun conclusies en resultaten in een door hen gekozen vorm en geven dezelfde workshop aan het publiek als zij zelf hebben doorlopen. Het symposium vindt plaats op zaterdagmiddag 4 november in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, van 13.30 tot 18.00 uur. Het definitieve  programma met de keynote sprekers etc. volgt nog.  Tijdens de bijeenkomst zal ook het Jubileum-Jaarboek worden gepresenteerd. Lees verder (97kB - .docx)