Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Aanbieding petitie “Redt de Markermeerdijk” succesvol
De Zuiderzeedijk Alliantie, een samenwerkingsverband van bewonersgroepen van de dorpen langs de Markermeerdijk ten zuiden van Hoorn tot aan Durgerdam, heeft een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie. Daarin vragen zij de tweede kamer meer tijd te nemen om beter onderzoek te doen naar minder landschap verstorende oplossingen die ook nog eens minder geld zouden moeten kosten. Een belangrijk element daarin is het idee van een pomp in de Houtribdijk die het waterpeil van het Markermeer kan beheersen. Op 27 juni dienden de Kamerleden Geurts (CDA), Jetten (D66), Visser (VVD) en Dik-Faber (ChristenUnie), de partijen die nu over een nieuw kabinet onderhandelen, een motie in waarin zij aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar die pompvariant. De minister reageerde daarop nogal verbolgen met de mededeling dat al het onderzoek al was gedaan, en zij ontraadde de motie ten stelligste, iets wat nogal ongewoon is voor een minister met een demissionaire status. Wat de Kamer nu gaat doen moet op 4 juli blijken. Voor de bewoners van Uitdam kwam Delta Commissaris Wim Kuijken met een alternatief waarbij de monumentale dijk grotendeels gespaard kan worden: Gister presenteerde Kuijken zijn rapport. Hij concludeert dat er ook een andere manier kan worden gebruikt om de dijk stabieler te maken, en wel door vernageling. Aan de binnenkant van de dijken komen lange pennen, de nagels, tot in de bodem waar de dijk op staat, en die worden vervolgens met een betonmix in het dijklichaam en de ondergrond verankerd. Aan de vorm van de dijk verandert daardoor niets, de oplossing is wel een stuk duurder en vereist meer onderhoud. Daarnaast komt er aan de voet van de dijk een golfbrekende berm, zodat de bestaande dijk ook niet hoeft te worden verhoogd. Het Hoogheemraadschap laat weten 'waardering te hebben voor het werk van Kuijken' en het advies te bestuderen. Lees verder: http://www.deingenieur.nl/artikel/ophef-over-markermeerdijken