Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg
Na het vertrek van Jos Teeuwisse als voorzitter van onze vereniging was er niet direct een nieuwe kandidaat beschikbaar, zodat het bestuur besloot uit haar midden Mevr. Barbara van Beijma te vragen als interim-voorzitter op te treden. Intussen werd de werving van de nieuwe voorzitter ter hand genomen, met als resultaat een uitstekende nieuwe (kandidaat) voorzitter: Benno van Tilburg. Kandidaat-voorzitter omdat in de ledenvergadering van begin 2018 zijn officiële benoeming moet plaatsvinden. Intussen werkt Benno zich in en participeert in het bestuurs- en de verenigingsactiviteiten. 
Benno van Tilburg (1958) is historicus van origine, maar al zo’n 25 jaar werkzaam in de cultuurhistorische branche. In de periode  1989-1993 was hij wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum Amsterdam. Van 1989-1993 was hij directeur van het Maritiem&Jutters Museum op Texel (nu Kaap Skil) en heeft hij in het kader van de VOC herdenking in 2002 het replicaschip Duyfken zeilend van Australië naar Nederland gehaald. Vanaf 2002 is Benno werkzaam voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in diverse functies waar in dit kader zijn werkzaamheden als hoofd communicatie en hoofd afdeling Scheepsarcheologie van locatie Lelystad eruit springen.
Introductie Benno van Tilburg Cultuurhistorie speelt een rode draad door mijn carrière. Via mijn studie Ruslandkunde kon ik eind jaren tachtig van de vorige eeuw een bijdrage leveren aan de voorbereidingen van de in 1989 in zowel Amsterdam (Rijksmuseum) en Moskou (Poesjkinmuseum) gehouden tentoonstelling over de banden van Nederland en Rusland tot  1917. In de jaren 1990-1993 heb ik  als wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum een bijdrage kunnen leveren aan de toenmalige VOC galerij en de opstelling van de Nova Zembla collectie. Als directeur van het Maritiem&Jutters Museum (nu Kaap Skil) trok ik veel profijt  van mijn kennis van de VOC en de rede van Texel. Veel tentoonstellingen kon ik toen inrichten over bijvoorbeeld het bezoek van Tsaar Peter de Grote aan de Texelse rede in 1697, de reizen van Willem Barentsz (Nova Zembla) en Jacob Roggeveen (Paaseiland). Maar zeer bijzonder was natuurlijk de onderwaterarcheologie rond Texel. Zeer veel schepen zijn vergaan in de Waddenzee en lokale duikers en duikers namens de Rijksdienst namen geregeld een kijkje onder water en de vondsten kwamen veelal terecht in het museum. Vlak voor mijn overgang naar de Rijkdienst heb ik nog de reis van replicaschip Duyfken georganiseerd naar en in Nederland langs alle voormalige VOC steden aan  de Zuiderzee/IJsselmeer. Na vijf jaar de communicatie verzorgd te hebben van Monumentenzorg kon ik in 2006 hoofd Scheepsarcheologie worden en heb ik gedurende tien jaar mij mogen bemoeien met de vele scheepsopgravingen in de polders en in het IJsselmeer. Het IJsselmeer is vanaf die tijd goed op mijn  netvlies geraakt. Als een groot open water, waar de natuur door mensenhanden in banen wordt geleid (Afsluitdijk!) en waar een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis in de vorm  scheepswrakken, vliegtuigen op de bodem is geraakt en geregeld met de vondst van een nieuw wrak ons nieuwe inzichten verschaft in ons verleden. Het IJsselmeer  is niet alleen een prachtig open water, maar herbergt in zich alles waar  Nederland  Waterland nationaal en internationaal mee bekend is geworden. Als beoogd voorzitter van de IJsselmeervereniging hoop ik dat prachtige gebied in al zijn facetten op een positieve manier te promoten. En te laten zien vanuit de vereniging dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben. Verandering mag en kan - behoud door ontwikkeling -, maar wel met behoud van die o zo belangrijke waarden die het IJsselmeergebied zo uniek maakt. Met het 45 jarig jubileum in zicht wil ik mij met ons bestuur hiervoor gaan inzetten en hopelijk ook de jongeren te overtuigen en te betrekken bij de pracht en praal van ons IJsselmeergebied. Want het IJsselmeergebied is van iedereen en zeker van de jongeren. Laten we gezamenlijk werken en pogen dat het IJsselmeergebied  de komende periode het  episch centrum kan blijven van een zich ontwikkelend Nederland waar waarden als gezond en vitaal cruciaal zijn. Benno van Tilburg