Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging?
Dit jaar bestaat de IJsselmeervereniging 45 jaar. Een jubileum dat we onder andere vieren met een jubileum- jaarboek. Wilt u ons een cadeau geven? Stuur ons uw goede idee voor de IJsselmeervereniging! Wij gaan een hoofdstuk wijden aan goede ideeën voor de toekomst van de IJsselmeervereniging en we hopen dat u daaraan uw bijdrage wilt leveren. Hoe moet de IJsselmeervereniging haar toekomst vormgeven? Welke originele of grensverleggende aanpakken staan u voor ogen bij onze vereniging? Hoe kunnen we een krachtiger geluid maken voor het behoud van ons enige grote open landschap met echte duisternis en stilte, met grote watervlakten en grootschalige natuur met veel vogels, vissen, zoogdieren en planten? Wat zou u als eerste aanpakken als u in het nieuwe kabinet het IJsselmeergebied voor uw verantwoordelijkheid had? Heeft u een antwoord op dit soort vragen of nog andere goede ideeën voor de IJsselmeervereniging? Mail ons dan op: info@ijsselmeervereniging.nl o.v.v. “Goed idee” De 3 beste ideeën belonen we met een diner bon van € 50,00 Bij voorbaat dank voor uw cadeau!!