Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten
De provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeente Hoorn en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren roepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op meer ruimte te geven aan Rijkswaterstaat voor de aanpak van waterplantenoverlast. In het Markermeer-IJmeer geven waterplanten veel overlast. De waterplanten breiden zich uit, en volgens de laatste inzichten is het een blijvend probleem. Het Markermeer-IJmeer is rijkswater. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is verantwoordelijk voor het beheer van dit water. Rijkswaterstaat maait bij waterplantenoverlast alleen de vaargeul, en niet buiten de vaargeul waar de pleziervaartuigen varen. In het Hoornse Hop is geen vaargeul van Rijkswaterstaat gelegen, dus in het huidige beleid heeft Rijkswaterstaat geen taak om in het Hoornse Hop waterplanten te maaien. Oproep aanpak overlast waterplanten Via het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop was Rijkswaterstaat betrokken bij het gezamenlijk oplossen van waterplantenoverlast. Rijkswaterstaat ziet los hiervan geen taak voor zichzelf in deze problematiek, omdat ze hier geen opdracht voor hebben vanuit het ministerie. Daarom hebben de organisaties minister Schultz van Haegen per brief gevraagd Rijkswaterstaat deze ruimte te bieden, zodat de nodige maatregelen samen kunnen worden uitgevoerd.’ Watersportsector in actie De brief volgt op een vergelijkbare oproep van de watersportsector. Het Watersportverbond heeft samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA vereniging minister Schultz per brief aangespoord om spoedig met een oplossing te komen. bron: Provincie Noord-Holland, 08/02/17