Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: “Het is de politiek die kansen voor herstel van natuur in de grote wateren helaas grotendeels laat liggen.”
Reactie Kirsten Schuijt op onze oproep in wintereditie IJsselmeerberichten: ‘Aandacht maakt alles mooier’ is de slogan van een niet nader te noemen Zweeds bedrijf. We hopen dat dit ook opgaat voor trekvissen. De aandacht is er in ieder geval, want vorig jaar zijn wereldwijd ruim 400 evenementen georganiseerd om in het kader van World Fish Migration Day aandacht te vragen voor vismigratie. En dat is broodnodig, want het gaat op veel plekken ronduit slecht met trekvissen. In Nederland werd onder meer op de Afsluitdijk en bij de Haringvlietdam de schijnwerper op de vismigratie gericht.   Sinds de Deltawerken heeft Nederland nog maar twee open verbindingen tussen zout en zoet water; de Westerschelde en de Eems-Dollard. De andere mondingen zoals het Haringvliet en de Zuiderzee zijn afgedamd, waardoor trekvissen continu hun neus stoten. Nog wel, want er zit wel degelijk beweging in. Volgend jaar gaan de Haringvlietsluizen eindelijk op een kier en kunnen we samen met andere organisaties volop aan de slag met natuurherstel. In Noord-Nederland is de aanleg van de Vismigratierivier een belangrijke doorbraak, net zoals andere maatregelen die het ecosysteem stukje bij beetje verbeteren.   Het belangrijkste obstakel is niet langer een dam of stuw, want daar zijn de slimme technische oplossingen al voor in beeld. Het is de politiek die kansen voor herstel van natuur in de grote wateren helaas grotendeels laat liggen. Toegegeven: de waterkwaliteit in Nederland is stukken beter dan een paar decennia geleden, maar behoud en herstel van natuur wordt slechts schoorvoetend opgepakt. En dat terwijl dat schonere water juist schreeuwt om de terugkeer van zalmen en steuren. Alles moet vooral ‘sober en doelmatig’, terwijl natuurherstel hand in hand kan gaan met noodzakelijke maatregelen voor waterbeheer en tegen klimaatverandering. Mooie bijkomstigheid hiervan is ook nog dat het landschap (nog) mooier wordt en daar kunnen bezoekers van genieten.   In de wintereditie van IJsselmeerberichten roept u WNF op om samen met de IJsselmeervereniging voor een dijkdoorbraak te zorgen. We steunen jullie ambities van harte, maar ook de Westerschelde, Eems, Waddenzee, Oosterschelde en de grote rivieren schreeuwen om aandacht. Het is die aandacht die uiteindelijk alles mooier maakt, want Nederland heeft Wereldnatuur! Kirsten Schuijt, Directeur Wereld Natuur Fonds
In het laatste nummer van IJsselmeerberichten schrijven we over de gewenste terugkeer van de estuariumnatuur in het IJsselmeergebied. Net als in veel andere delen van de wereld worden estuaria en riviermonden afgedamd en gecompartimenteerd, voor veiligheid, waterkracht en zoetwater voorraad. Dat zorgt voor een dramatisch teruggang van de diversiteit van waterdieren over de hele wereld. Daar voert het WNF actie tegen en waarschuwt voor de desastreuze gevolgen. Ook in ons land gelegen in de delta van Rijn, Maas, Schelde, IJssel en Eems, kennen we deze problemen. Kirsten Schuijt is het met ons eens dat de oplossingen er wel zijn, maar dat de politiek veel te zuinig is met de aanpak van natuurproblemen.