Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden
18 januari 2017. Zojuist is bekend geworden dat de Raad van State de bezwaren tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad van Vogelbescherming en omwonenden heeft afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor een rigoureuze uitbreiding van het vliegveld Lelystad, ten behoeve van de charterluchtvaart. Uiteindelijk zouden er wel 43.000 vliegbewegingen per jaar moeten komen. Dat dit schade aan de vogelstand (blauwe- en bruine Kiekendief) en de landbouw zou berokkenen valt volgens de Raad van State wel mee. De chartermaatschappijen hebben er overigens helemaal geen zin in om van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Ook zakelijk is het nog een wankele exploitatie: De exploitatie van de parkeerplaatsen rondom het vliegveld zijn de kurk waarop het geheel drijft. Vanuit de natuur en milieubeweging is veel kritiek op de vergaande verruiming van het korte afstand luchtverkeer in Europa. Verduurzaming van het vervoer zou bereikt moeten worden met meer en beter toegankelijke snelle treinverbindingen. Met het gelijkwaardig fiscaal belasten van de luchtvaart en het treinverkeer kan hier een beter prijsverhouding ontstaan. Al enige tijd zijn er ook berichten dat de luchtvaart een van de grootste veroorzakers is van het toenemen van het zeer ongezonde fijnstof in de atmosfeer. ANP De uitbreiding van luchthaven Lelystad kan deze maand starten. Bezwaren van omwonenden en van de Vogelbescherming zijn door de Raad van State afgewezen. Eerder kregen twee andere bezwaarmakers al ongelijk. De Vogelbescherming vond dat er niet genoeg onderzoek was gedaan naar de gevolgen voor de vogelpopulatie. Onder meer de blauwe en bruine kiekendief zouden last hebben van de uitbreiding. Volgens de Raad valt dat wel mee en heeft de Vogelbescherming onvoldoende aangetoond dat het onderzoek naar de gevolgen voor de vogels niet deugt. Parkeerplaatsen Nu alle bezwaren zijn afgewezen kan deze maand gestart worden met de uitbreiding van de luchthaven. De start- en landingsbaan wordt verlengd en verbreed, er komen nieuwe parkeerplaatsen, taxistandplaatsen en busbanen en er wordt meer verlichting aangebracht. Bouwbedrijf Dura Vermeer is deze maand onder meer begonnen met het plaatsen van hekken. De eerste vluchten vertrekken vanaf april 2019. Eigenaar Schiphol wil een deel van het vakantieverkeer naar Lelystad verplaatsen. Op termijn moeten er 40.000 vluchten per jaar vertrekken vanaf de luchthaven. De uitbreiding van vliegveld Lelystad loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat de eerste grote commerciële vluchten in april 2018 een feit zouden zijn. Maar staatssecretaris Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat dat waarschijnlijk een jaar later wordt. Volgens Dijksma is de nieuwe indeling van vertrek- en naderingsroutes in het hogere luchtruim taaier dan gedacht. Ze wijst erop dat het luchtruim steeds drukker wordt en dat ook de directe nabijheid van Schiphol de zaak complex maakt. Het uitgangspunt is steeds geweest dat de routes naar Lelystad zo min mogelijk gevolgen hebben voor Schiphol, schrijft Dijksma. De vertraging heeft ook te maken met de beperkte beschikbaarheid van verkeersleiders vorig jaar en begin dit jaar. 43.000 vliegbewegingen Het was de bedoeling dat Lelystad in 2018 2000 'vliegbewegingen' per jaar zou verwerken, oplopend tot 10.000 na vijf jaar. Uiteindelijk moeten het er 43.000 worden. Dijksma benadrukt dat het uitstel voor haar geen reden is om te twijfelen aan de wenselijkheid en haalbaarheid van de uitbreiding. Ze laat iemand van buiten de oorzaken van de vertraging kritisch bekijken. Aan de hand van die bevindingen hoopt ze met een realistischere planning voor Lelystad te komen.