Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Gedichten van de Suydersee
‘In de branding van het leven’ Onder deze titel publiceerde Gerrit Portengen onlangs een nieuwe dichtbundel. Gerrit steunt sinds het eerste begin de IJsselmeervereniging en komt op voor het open zeilwater en de natuur als geen ander. Charterschipper Gerrit schreef deze bundel met bijna honderd gedichten. Vrijwel allemaal gaan ze over het IJsselmeer, varen, inpolderen en vroeger. De bundel kwam uit ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Bestellen Gerrit Portengen, “In de branding van het leven” 100 blz., paperback ISBN 978-90-813286-2-3. Te bestellen voor € 15,- plus porto via e-mail: info@jacobsschelp.nl
Luister en kijk naar Gerrit Portengen (bijgenaamd Rooie Gerrit”)