Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Informatieavonden Beheerplan Natuur 2000 IJsselmeergebied
Onderstaand een overzicht van zes informatieavonden die RWS organiseert tezamen met de 6 IJsselmeer provincies vanuit het project Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied.   Zoals het er nu naar uitziet gaan we direct na de zomervakantie ter visie met het ontwerpbeheerplan. Om alle belanghebbenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren houden we deze informatieavonden. U bent van harte welkom van 17.30 tot 20.30 en kunt u op elk tijdstip binnen lopen. Deskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.   Hieronder een overzicht van de data en locatie van de informatieavonden:   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.     Met vriendelijke groet,   Sascha Oskam Omgevingsmanager ........................................................................ Rijkswaterstaat Midden-Nederland Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | Kamer H20 flex Postbus 24094 | 3502 MB Utrecht ........................................................................ T 088 797 31 89 F +31(0)88 797 1899 sascha.oskam@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl ........................................................................ Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. ........................................................................
Datum Locatie informatiebijeenkomst Donderdag 16 juni Zuiderzeemuseum (Peperhuis) Gelijktijdig met deze avond kunt u zich laten informeren over het project Houtribdijk. Wierdijk 18 1601 LA Enkhuizen Vrijdag 17 juni Provinciehuis Gelijktijdig met deze avond kunt u zich laten informeren over het project Houtribdijk. Visarenddreef 1 8232 PH Lelystad Van der Valk Leuvenumseweg 7 3847 LA Harderwijk De leuke Hanze stad Ijsseldijk 12 8261 LK Kampen Het Nautisch Kwartier Mastspoor 1 1271 GL Huizen Iselmar Plattedijk 16 8531 PC Lemmer Maandag 20 juni Donderdag 23 juni  Woensdag 29 juni Donderdag 30 juni