Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeergebied een levend Landschap
Onder die titel hielden Jos Teeuwissen en Kees Schouten van de IJsselmeervereniging op 16 januari j.l. een lezing met powerpoint presentatie over de ontstaansgeschiedenis, de cultuur- historische ontwikkeling, de actuele waarden en ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Dit gebeurde op uitnodiging van de Schipperskring Kooijman en de Vries, van de voormalig en bekende scheepswerf van platbodemjachten uit Deil. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was het een gezellige drukte van meer dan 100 platbodem schippers en hun aanhang, die in een paralelprogramma lezingen van Natuurmonumenten (Roel Posthoorn over de Marker Wadden) en van de IJsselmeervereniging volgden. De toehoorders waren enthousiast over het boeiende verhaal dat met veel mooie powerpoint dia’s gedurende anderhalf uur werd gehouden. Daarbij werd ook ruimschoots gebruik gemaakt van het schilderachtige reisverhaal van Henry Havard: “Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee”. De toehoorders werden meegenomen langs de belangrijke natuur en landschappen, de economische betekenis en de recreatieve belangen. Bij de actuele ontwikkelingen kwam ons plan voor een open Houtribdijk, de Vismigratierivier en ook het voor Makkum geplande Windpark Friesland, uitvoerig aan de orde. Wilt u ook zo’n lezing op uw jaarvergadering? Dat kan en kost u niets, wij komen graag! Neem contact op via info@ijsselmeervereniging.nl