Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

“De kleuren van het wad” -  door Kester Freriks
Een dikke aanrader! Niet wéér een waddenboek over de natuur  – maar een geschiedenis van de ‘Strijd om de Waddenzee’.  Waterbouwkundigen, overheid, eilandbewoners en milieugroepen  hebben allemaal  eigen plannen bedacht – en nergens is de nationale strijd tussen natuur en economie zo langdurig en hartstochtelijk gestreden als rondom de Wadden.  Eerst actiegroepen versus overheid – later in polder-verleg. Bestuurlijk is het Wad een doolhof:  Ministerie, Rijkswaterstaat, Provincies, Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en gemeentelijke overheden trekken allemaal aan hun eigen touwtje. Dit boek verhaalt met  liefde en humor over de geschiedenis van het touwtrekken. Het begon met een 16 –jarige scholier, die begreep dat er plannen lagen om  eilanden vast te maken aan het vasteland. Op zijn vaders schrijfmachine schreef hij een ingezonden stuk en stuurde dat naar een aantal  kranten. Zijn initiatief veroorzaakte een hele beweging. Dat was 1965. Kroon op het werk kwam in 2009: de Wadden worden Unesco Wereld Erfgoed. Het verhaal van ‘De Kleuren van het Wad’ beschrijft deze recente geschiedenis, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging.
Nu met korting voor de Leden van de IJsselmeervereniging Normaal € 24,95, voor leden van de IJsselmeervereniging € 19,95 (exclusief verzendkosten; van elk boek gaat €1,50 naar onze collega’s van de Waddenvereniging)
Het boek leest als een trein en staat vol verrassende anekdotes. De schrijver laat veel anderen aan het woord – houdt een lang interview zelfs wadlopend.  Van alles komt ter sprake: klimaatverandering, wadlopen, Oerol, toerisme, Gaswinning, de Japanse oester, ‘rijke’ dijken. Aan het woord komen: natuurbeschermers, onderzoekers, biologen en vele ander betrokkenen. Geen doorbladerboek – echt lezen! Belangstelling? Ga naar www.ijsselmeervereniging.nl en bestel! Kester Freriks - Jakarta 1954. Studeerde Nederlands aan de UvA. Romans en poëzie. Kreeg van der Hoogt-prijs in 1982 voor ‘Hölderlins Toren’.  Schreef  'Vogels kijken'  in NRC Handelsblad : een wekelijks leespleziertje met  gekke wetenswaardigheden over gedrag of uiterlijk of naam van vogels. ISBN 97890 2325 3990