Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeer Berichten - Winter 2016 komt er aan!
In het kort de inhoud: Ingezonden berichten over de Markermeerdijk De weidsheid van het IJsselmeer is bijna on- Nederlands: interview met Kester Freriks Hoe groot wordt de wrakkenvloot? De Waterwolf in Waterland: 1916 De cultuur-historische waarde van de Markermeerdijk 2016: jaar van de waarheid voor Windturbines in en langs het IJsselmeer Invloed van open Houtribdijk op overstromingsrisico: Jorine Vink TU Delft Van IJssel naar IJsselmeer: Joke Cuperus, directeur PWN Armzalige compromissen bepalen plaatsing windturbines: Yttje Feddes Column Marten Bierman 1916 en het “woifie van Sijbekarspel” Uitslag ledenraadpleging financiële toekomst IJsselmeervereniging Worldwide IJsselmeer
We leggen momenteel de laatste hand aan de nieuwe IJsselmeer Berichten. Dit nummer - Winter 2016 - beloofd weer een spraakmakend magazine te worden, maar dat zult u zelf ervaren door de diverse artikelen te lezen. Het nieuwe blad zit weer boordevol nieuws, cultuur en wetenswaardigheden over het IJsselmeergebied