Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Nieuwe eilanden Zwarte Meer gaan Kraggenoog en De Snörre heten
In het Zwarte Meer en het Ketelmeer heeft Rijkswaterstaat 2 nieuwe eilanden en ondiepe zones aangelegd. Zo ontstaat boven en onder water nieuw leefgebied voor vogels, vissen en waterdieren. Dit najaar schreef Rijkswaterstaat een namenwedstrijd uit voor de nieuwe eilanden. Inwoners uit de omgeving Kraggenburg en Genemuiden konden hun suggesties indienen, voorzien van een motivatie. In totaal zijn er 27 suggesties ontvangen. Een jury met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten beoordeelde de inzendingen en koos de namen Kraggenoog en De Snörre. Waterbeheer in Nederland was jarenlang vooral gericht op de bescherming tegen hoogwater en een vlotte doorgang voor de scheepvaart. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. Bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland zijn vooral rechte dijken neergelegd, waardoor er geen geleidelijke overgang is tussen land en water. Maar vissen hebben ondiep water juist nodig om eitjes te kunnen leggen en voedsel te zoeken. Het Ketelmeer en het Zwarte Meer maken deel uit van het natuurgebied de Randmeren. Deze meren bieden veel mogelijkheden voor flora en fauna. Met de aanleg van de eilanden en ondiepe zones draagt Rijkswaterstaat bij aan een gevarieerde visgemeenschap en een verbeterde leefomgeving voor planten, waterdieren en vogels. Vissen als snoek, stekelbaars en donderpad zullen zich beter kunnen ontwikkelen. Voor de Karekiet, een beschermde vogelsoort die de laatste jaren in aantal is afgenomen plant Rijkswaterstaat riet om in te nestelen. Met de aanleg van de eilanden en ondiepe zones komt Rijkswaterstaat de afspraken na die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de binnenwateren. De grond moet gedurende de winter inklinken. In het voorjaar wordt vanuit de Natura 2000-opgave riet geplant. bron: Rijkswaterstaat, 29/12/15