Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Windpark stilgelegd na afbreken deel rotorbladverkeer.
Het brokstuk van 1.80 meter kwam terecht op een lege opstelplaats voor hijskranen. Het is niet bekend wanneer het is afgebroken. De laatste molen van dit windpark is in september opgeleverd en er werd niet meer gewerkt in de directe omgeving van de getroffen molen. Enercon onderzoekt de breuk Fabrikant Enercon doet onderzoek naar de oorzaak van de breuk. Zolang die niet is opgehelderd en dus ook niet is uit te sluiten dat het probleem zich bij andere molens kan voordoen, blijft het windpark buiten bedrijf. Wieken al eerder vervangen Ondanks het prille bestaan van dit windpark zijn er al twee keer wieken vervangen. Volgens Janneke Wijnia van NOP Agrowind was de kwaliteit van die wieken niet voldoende na externe beschadigingen, en had het niets te maken met constructie- of materiaalfouten. Zij zegt vooralsnog niet te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit type molen of aan bouwer Enercon. Volgens Wijnia is er geen direct gevaar voor omwonenden en het verkeer. De Westermeerdijk is dan ook niet afgezet.  
De 26 windmolens langs de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk in Noordoostpolder zijn maandagmiddag buiten werking gesteld nadat van een turbine een deel van een rotorblad was afgebroken. Het gaat om het uiterste omgebogen puntje van het rotorblad, de tip.