Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

100 jaar droge voeten
In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 1916 raasde een loeiende noordwesterstorm over Nederland. Al enkele dagen heeft de harde wind grote massa’s Noordzeewater de Zuiderzee in geblazen. Het water stroomt bij eb nauwelijks terug. Vloed lijkt zich op vloed te stapelen. Erg gerust gaat men in Noord-Holland niet slapen. Het eiland Marken, met zijn lage kades, en grote delen van Noord-Holland overstroomden. De dijken bij Durgerdam en de Amsteldijk bij Anna Paulowna bezweken en dit had ernstige gevolgen voor delen van de Zaanstreek. De wind joeg het water over de Waterlandse Zeedijk, die bij Katwoude en Uitdam brak. Hierdoor liep praktisch de hele regio Waterland onder. Tussen Zaandam, Purmerend en Edam tot aan het IJ bij Amsterdam-Noord had het water vrij spel. Ook de verschillende polder- en ringdijken verdwenen goeddeels onder. De stormvloed maakte tientallen slachtoffers en richtte een onvoorstelbare schade aan. Om herhaling te voorkomen werden de Zuiderzeewerken ontwikkeld, met als kroon op het werk de aanleg van de Afsluitdijk. In 2016 herdenkt men deze watersnoodramp en viert men dat men nog steeds droge voeten heeft, met het project WaterKustLand. Het jaar staat vol van grote en kleine activiteiten en evenementen. De watersnood in beeld: Watersnood 1916 Meer info o.a. via: http://www.waterkustland.nl In het Historisch Centrum Amsterdam-Noord is er van 18 november 2015 tot begin januari 2016 een fototentoonstelling over de Watersnood 1916 onder de titel “Noord onder water”,