Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Strontrace 2015
Van 16 - 24 oktober zal de jaarlijkse Strontrace plaatsvinden: een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum, over het IJsselmeer, naar Warmond en weer terug. Deze bijzondere race werd voor het eerst gehouden in 1973 op initiatie van Reid de Jong, de bekende "vuurtorenwachter" uit Workum. Er zit echter een stuk geschiedenis achter dit gebeuren: een eeuw geleden werd vanuit het Friese Zuidwesthoek koemest vervoerd naar de bollenstreek en de snelste zeilers verdienden het meest. De koemest is inmiddels vervangen door zakken kunstmest en zo zijn er nog meer regels: men dient o.a. alleen gebruik te maken van de wind en mensenkracht. Meer info, website Strontrace: http://www.strontraceworkum.nl De race kunt u volgen via: http://ttsr.zeilvaartwarmond.nl
Keer- en rustpunt Warmond