Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Uitnodiging Marker Wadden Café
Ontwerp Marker Wadden Met trots kunnen wij u het ontwerp van de Marker Wadden presenteren. De aanbesteding is inmiddels doorlopen en op donderdag 24 september lichten wij graag -samen met de geselecteerde aannemer- het ontwerp en de aanpak aan u toe. Na deze avond heeft u meer inzicht in de mogelijkheden voor natuurbeleving in de toekomst, maar ook over de veiligheid tijdens de aanleg. Deskundigen gaan daarbij graag in op uw vragen. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.  Uniek project Marker Wadden Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp lost een deel van het slibprobleem op en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met slib’ een innovatieve techniek ook elders in de wereld toepasbaar is. In 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland. Meer informatie over het project: www.natuurmonumenten.nl/markerwadden en Facebook.com/markerwadden
Kom op 24 september naar het Marker Wadden Café. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat organiseren het zesde Marker Wadden Café in het stadhuis in Lelystad. Voor deze bijeenkomst is iedereen die meer wil weten over hoe het eiland eruit komt te zien van harte welkom. Het Marker Wadden Café begint om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.