Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

22-11-2013 -
In de bijgaande deel van de Delta Nieuwsbrief wordt hij voorgesteld. Tevens is er een nieuw filmpje van Rijks Waterstaat over de belangrijkste pijlers van het beheer van het IJsselmeergebied in de komende periode tot het jaar 2050. De voor de IJsselmeervereniging zo belangrijke projecten gericht op de doorlaatbaarheid van de Afsluitdijk en de Houtribdijk komen daar nog niet in voor. Dat betekent dat er nog werk aan de winkel is voor onze vereniging.
“De nieuwe man” bij de Deltacommissie voor het IJsselmeergebied:  Herbert Bos, programmadirecteur
Spuien
Pompen