Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

04-11-2013 - Website IJsselmeervereniging start een discussiepagina
Bij het besluit over de ledenraadpleging over het verenigingstandpunt over het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten, werd ook gevraagd een discussiebijeenkomst te houden over dit onderwerp. Dat is er niet van gekomen. Uit diverse reacties op de ledenraadpleging is naar voren gekomen dat dit als een gemis is ervaren. Omdat veel leden gebruik maken van onze website om te reageren is bedacht om dit medium alsnog te benutten voor discussie en meningsvorming. Dat kan met een discussiepagina, forum of hoe dit ook wilt noemen.
De IJsselmeervereniging opent nu deze discussiepagina. Deze gaat voor de eerste keer alsnog over hoe de IJsselmeervereniging zich moet opstellen over het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten. De IJsselmeervereniging is sinds jaar en dag een verklaard tegenstander van de aanleg van meer eilanden en andere vormen van verdere inpoldering. Dat vormde ruim 40 jaar geleden de grondslag voor het ontstaan van onze vereniging. De strijd voor het niet droogmaken had alles te maken met de wens om de ongerepte natuur en het historische landschap van het laatste grote open gebied van ons land te behouden. Het plan van Natuurmonumenten bevat nu de aanleg van eilanden voor herstel van de natuur in het IJsselmeer/Markermeer en opent perspectief voor het open maken van de Houtribdijk.  Voorwaar een lastig dilemma. Leef je uit in “gratis advies” aan het bestuur van de IJsselmeervereniging !! Discussieer mee....