Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

09-09-2013 - Vismigratierivier in Afsluitdijk draagt bij aan Europese natuurverplichtingen
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de vismigratierivier. Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat. Deze passage vormt een verbinding voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarnaast is de overgang van zout naar zoet geleidelijk door de grote lengte van de 6 kilometer lange rivier. Het project draagt bij aan onze natuurambities en Europese natuurverplichtingen”, aldus de staatssecretaris. 
De vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Het is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. De komende jaren kost de voorbereiding van de vismigratierivier 1,5 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor dit project in totaal 450.000 euro beschikbaar. De partijen achter de Nieuwe Afsluitdijk staan garant voor de resterende financiering. De initiatiefnemers van de vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord.  BRON: Ministerie van Economische Zaken