Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

05-06-2013 - Luwte Maatregelen in de Hoornse Hop in een nieuwe fase
In het kader van de ontwikkeling van het Toekomst Bestendige Ecologische Systeem (TBES) in het Markermeer, maakt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu plannen voor dammen en eilanden in de Hoornse Hop ten zuiden van Hoorn. Dit om voldoende rustig en vooral helder water te creëren waarin planten, schaal/schepdieren vissen en vogels een betere overlevingskans hebben.
Het Ministerie stelt dat doordat het Markermeer is afgesloten met de Houtribdijk (tussen Enkhuizen en Lelystad) het slib niet meer weg kan en bij windkracht 5 en meer wordt dit opgewerveld en bedekt zodoende al het leven op de bodem. Gevolg: geen of weinig planten, de mosselen en spiering nemen sterk af; visetende vogels verdwijnen. Onlangs verscheen een nieuwe conceptnota MIRT 2 Verkenning Luwtemaatregelen Hoornse Hop (Te onderzoeken alternatieven en effecten) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin kunnen we lezen hoe concreet de plannen inmiddels zijn en hoe hierover met geïnteresseerden en belanghebbenden is gesproken. Interessante kaarten en plaatjes maken inzichtelijk waarover de plannen gaan. Opvallend is dat in de inleiding van dit stuk toch nog steeds een uitdrukkelijke relatie gelegd wordt tussen de plannen ter verbetering van de ecologie van het Markermeer en “de stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen” ofwel verbetering van de ecologie ter compensatie van aantasting van de natuur elders in het Markermeer. Naast de verkenningsnota, waarin verschillende varianten van dammen en eilanden op hun ecologisch effect worden bekeken, is er ook een overzicht van “Veel gestelde vragen en antwoorden Luwtemaatregelen Hoornse Hop Beide stukken kunt u onderaan downloaden. Hoe ziet de planning van het project luwtemaatregelen eruit?  Het ministerie: “We voeren nu de verkenning uit. Deze zal in het voorjaar van 2014 worden afgerond. Daarna zal het zogenaamde voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt. Dat zal in 2014 en 2015 gebeuren. In 2015 kan vervolgens worden gestart met de bouw van de luwtemaatregelen.” Lees verder: MIRT 2 Verkenning Luwtemaatregelen Hoornse Hop (5689kb, groot pdf) Lees verder: “Veel gestelde vragen en antwoorden Luwtemaatregelen Hoornse Hop” (77kb, doc)