Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-12-2009 - Enorm gat graven in het Markermeer
Boskalis ontving recent van de provincie Flevoland een vergunning voor het graven van gat in de bodem van het Markermeer van 400 bij 2000 meter van 50 meter diep. Het uit dit gat afkomstige zand zou natuurlijk goed van pas komen bij de te maken eilanden voor de kust van Almere. De provincie presenteert het gat als slibvangput zodat daarmee aan de verbetering van de waterkwaliteit gewerkt kan worden. Uit de ervaringen met het baggeren van vaargeulen in het Markermeer bestaat inmiddels de kennis dat deze putten slechts zeer kort en zeer beperkt helpen het slib te beperken. Het lijkt er sterk op, dat de wisselende helderheid van het Markermeerwater wordt aangegrepen om op zaken vooruit te lopen. Sinds mensenheugenis is de helderheid van het water van de Zuiderzee, later IJsselmeer en nog later vooral het Markermeer, wisselend. Met komst van de niet doorlaatbare Houtribdijk is de natuurlijke stroming in het IJsselmeer door op en afwaaien (vooral bij zuid-westen wind) sterk beperkt en daar is het niet beter van geworden.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING