Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-12-2009 - De Stichting VBIJ en het Markermeer
De IJsselmeervereniging neemt in VBIJ verband ook deel in een gezamenlijk RAAM (Rijksbesluit Amsterdam Almere Markermeer) -advies aan het kabinet van een grote groep natuur en millieuorganisaties, overheid instanties en andere maatschappelijke organisaties over de toekomst van het Markermeer. De breedte van het gezelschap en het poldermodel dat aan de advisering ten grondslag ligt, brengt met zich mee dat de visie van de IJsselmeervereniging tussen de diverse compromissen niet altijd even herkenbaar blijft. Onder de titel “Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer” (T.M.IJ.) wordt o.m. geadviseerd een groot oermoeras aan te leggen tegen de Houtribdijk bij Lelystad, slibputten te graven en vooroevers en luwte eilanden aan te leggen langs de Noord-Hollandse kust. Binnen de VBIJ heeft de IJsselmeervereniging afgesproken haar eigen geluid ook te laten klinken. Vandaar de eigen brief aan de Tweede kamer, waarin zonder compromissen wordt gepleit voor het handhaven van een open Markermeer. Meer weten over het TMIJ advies?
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING