Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

30-11-2009 - Brief van de IJsselmeervereniging aan de Tweede Kamer
Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan de betrokken vaste kamercommissies omtrent de plannen van Almere in het Markermeer. De belangrijkste argumenten zijn de grote schade aan de ongerepte openheid en de natuurwaarden van het Markermeer, die de plannen met zich meebrengen. Het label van duurzaamheid en behoud van natuurwaarden dat op de plannen is geplakt dekt niet de lading. Daarnaast zijn er goede alternatieven voor Almere en zijn de plannen strijdig met internationale en nationale richtlijnen en beleidskaders. LEES VERDER
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING