Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

29-09-2009 - De Kwade Zwanen bieden hun petitie met 21.514 handtekeningen aan
De Kwade Zwanen bieden hun petitie met 21.514 handtekeningen - tegen het bouwen in het IJmeer voor de kust van Almere en een IJmeerbrug - aan, aan de vaste kamercommissie van V & W. Ondermeer de brief aan de tweede kamer, een verslag van hun bezoek aan de commissie en een youtube filmpje over deze gebeurtenis.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING