Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

28-09-2009 - In Memoriam Winfried Janssen
Op 19 april 2009 overleed Winfried Janssen op 67 jarige leeftijd. Winfried is vanaf 1978 betrokken geweest bij de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer. Op 19 april 2009 overleed Winfried Janssen op 67 jarige leeftijd. Winfried is vanaf 1978 betrokken geweest bij de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer. Hij was enige jaren eindredacteur van IJsselmeerberichten voor hij voorzitter werd van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer in november 1980. Een week na zijn benoeming ging de PKB procedure Markerwaard van start. Dit betekende dat Winfried een jaar lang enige malen per week door het hele land moest optreden om de belangen van de VBIJ te vertegenwoordigen en overal uit te leggen waarom de Markerwaard er niet moest komen. Onder zijn leiding is er veel aan de weg getimmerd zoals het laten varen van een expositieschip, waar met foto’s en teksten en uitleg, aan o.a. prominenten van betreffende havensteden duidelijk werd gemaakt waarom het IJsselmeer open moest blijven. Ook de visserijmanifestatie “Markerwaard goud waard”, een actie die door de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer in samenwerking met de Volendamse visserij was opgezet, die in de zomer van 1983 voor de tweede maal in Volendam werd gehouden trok vele duizenden bezoekers. Zijn bijzondere improvisatie bleek tijdens een bijeenkomst op het paleis op de Dam in Amsterdam in 1982. De VBIJ was uitgenodigd door HM de Koningin voor een bijeenkomst over het thema “Het Natte Hart van Nederland”; in meer dan prachtig Engels heeft Winfried daar een gloedvol betoog gehouden over de waarde van het IJsselmeer als nat gebied. In november 1983 trad Winfried af als voorzitter van de VBIJ, maar werd direct voorzitter van de beleidsraad. In die beleidsraad heeft hij ook zijn latere echtgenote Giotta Spijker leren kennen, die helaas enkele jaren geleden is overleden. Winfried’s grootste passie was de visserij op het IJsselmeer naast het bevaren van hetzelfde meer. Hij is ook jarenlang voorzitter geweest van de OVRIJ (Organisatie voor Rand- en IJsselmeervissers). Mede door het werk van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en in het bijzonder ook door het werk van Winfried, is het IJsselmeer behouden als een prachtig watergebied waar het goed toeven is. Wij zijn hem daar dankbaar voor, we zullen hem missen, niet alleen als medestrijder maar vooral ook als mens en als vriend. Ada Oosterman – de Gans, oud secretaris VBIJ   Vanuit zijn bekendheid met samenwerkingstrajecten in het bedrijfsleven heeft Winfried een belangrijke rol gespeeld bij het tot standkomen van de VBIJ, de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Hij aarzelde geen moment om op ons verzoek als tijdelijk adviseur van het bestuur op te treden. Zijn adviezen als het onderhandelingstraject weer eens stokte waren altijd opbeurend en doorspekt met een humor, zoals alleen Winfried die had. Steeds stond bij hem centraal dat we als vereniging souverein zouden blijven, hoe innig de samenwerking verder ook mocht verlopen. Zijn gezag droeg er toe bij dat de vereniging uiteindelijk met algemene stemmen tot die samenwerking (en naamsverandering) besloot. Als expert wisten we hem daarna nog een tijdje vast te houden voor visserijzaken (en het teveel aan aalscholvers). Wij zullen hem missen maar zetten zijn werk voort. Marten Bierman voorzitter IJsselmeervereniging
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING