Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Wat vindt u ervan? Van tijd tot tijd wil de IJsselmeervereniging graag weten wat haar achterban vindt van een belangrijk onderwerp. Naast de jaarlijkse ledenvergadering bieden we de leden en andere achterbanners de gelegenheid hun inbreng te geven met hun eigen visie en ervaringen. Deze keer gaat het over een oud maar actueel dilemma: 1. Herstel het IJsselmeer als dynamisch groot natuurgebied met natuurlijke overgangen van zout naar zoet, land en water, met behoud van veilige waterkering. Of……….. 2. Zie het IJsselmeergebied als een mooi zoetwaterplassengebied met vooral een functie als zoetwaterbekken en recreatie gebied. De lange geschiedenis van het IJsselmeergebied wordt gekenmerkt door grote natuurlijke veranderingen. Door de invloed van klimaat, rivieren, zee, vegetatie en menselijk handelen resulteerde dit in het huidige Nederland met een nat hart. Lees verder het hele artikel, download: “Wat vindt u ervan?” (31Kb .doc) _____________________________________________________________________________________________ Meer info, download: “Ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied” (25Kb .doc)
Geef hieronder (klik op Schrijf in het forum) uw reactie of stel een vraag, die later door iemand van de IJsselmeervereniging zal worden beantwoord.   We verzoeken u zich te houden aan de nettiquette: gedragsregels voor het gebruik van internet.

Achterbanraadpleging