Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Contact informatie

IJsselmeervereniging door en voor leden Leden die belangstelling hebben om mee te werken als correspondent of redactielid van de Website of van IJsselmeer Berichten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij: Frans de Nooij (bestuurslid portefeuille communicatie) email of telefonisch 06-50988506 Algemene berichten Ook kan men hier naartoe mailen en bellen voor algemene informatie over de IJsselmeervereniging.   Folders en Wimpels Bent u zelf geïnteresseerd of wilt u een aspirant lid wat informatie aanbieden: Onze folder over de IJsselmeervereniging kunt u downloaden (pdf) van onze website. Op verzoek sturen we ze u ook gratis toe. Lid worden Wordt u nu lid, of werft u als bestaand lid een nieuw lid dan ontvangt u gratis onze fraaie IJsselmeervereniging wimpel. Het postadres van de IJsselmeervereniging is: p.a. Jachthavenstraat 24 8603 CJ  SNEEK IBAN-Bankrekening: NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Sneek Swift: RABONL2U)
ANBI De IJsselmeervereniging is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), waardoor giften en legaten fiscaal aantrekkelijk zijn. Bankrekening  NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Sneek (SWIFT:  RABONL2U)